Trống mực - Drum máy photocopy Toshiba

Trống mực - Drum máy photocopy Toshiba
Giá: 480.000 đ

Danh mục: Trống (Drum)
MÃ SP TÊN SP DÙNG CHO MODEL GIÁ >5 GIÁ 3-5 GIÁ <1-2
DRP203SGT Drum  Toshiba  163-282
TAIWAN
Toshiba  : 163-203-280-282-283     230,000 310000 390000
DR203 Drum  Toshiba  163-282
OPC
Toshiba  : 163-203-280-282-283     335,000 415000 495000
DRP203M Drum  Toshiba  163-282
JAPAN
Toshiba  : 163-203-280-282-283       320,000 400000 480000
DR45O Drum  Toshiba  350-450
( OPC )
Toshiba  : 35-45-350-450-352-452       569,000 649000 729000
DRP45F Drum  Toshiba  350-450
( Fuji   )
Toshiba  : 35-45-350-450-352-452       640,000 720000 800000
DRP45M Drum  Toshiba  350-450
( KATUN )
Toshiba  : 35-45-350-450-352-452       765,000 845000 925000
  Drum  Toshiba  305/205/355/455 (CET) JAPAN Toshiba  : 205 - 355- 305 -455     418,000 498000 578000
DRP550F Drum  Toshiba  550-810
(Fuji)
Toshiba  :550-650-720-810-755-855-850-600     615,000 695000 775000
DRP2030 Drum  Toshiba  550-810
( KATUN)
Toshiba  :550-650-720-810-755-855-850-600        846,800 926800 1006800

Sản phẩm khác

Drum Toshiba E255/355/455
Trống Toshiba 4500/ 5000